Regulamin

Regulamin przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies.

Administratorem danych osobowych jest Klementyna Krysiak Fotografika, 42-100 Kłobuck, ul. Gen. Andersa 16. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 14 maja 2018 r.
 2. Administratorem Twoich danych jest Klementyna Krysiak Fotografika, firma mieszcząca się pod adresem: 42-100 Kłobuck, ul. Gen. Andersa 16.
 3. Przechowywane są wyłącznie dane, które podałeś w formularzu kontaktowym, czyli: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą wyraziłeś podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie. Zgodę tą możesz w każdej chwili wycofać.
 6. Dane przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy o wykonanie usługi, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usługi (prawnie uzasadnionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Kontakt w takiej sprawie wycofania zgody jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@krysiakfoto.pl
 9. Nie udostępniam Twoich danych żadnym podmiotom, jednak mam prawo przekazać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) i z tego prawa w uzasadnionych przypadkach będę korzystała.
 10. Dane osobowe przetwarza osoba wyłącznie upoważniona.

Pliki cookies:

 1. W celu działania niektórych funkcji, strona internetowa korzysta z tzw. cookies (ang. ciasteczka). Jest to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Pliki cookie nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi, dzięki którym można by było Cię zidentyfikować.
 2. Pamiętaj, że możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym może to pogorszyć działanie strony internetowej.