Umowa

Podczas każdej sesji oraz fotoreportażu wraz z Klientem wypełniamy umowę (zgodną z RODO). Proszę o przygotowanie lub wysłanie przed terminem wykonania usługi fotograficznej następujących informacji:
  • pełnoletni Klient: imię i nazwisko, numer pesel lub numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail;
  • pełnoletni Uczestnik sesji: imię i nazwisko, numer pesel lub numer dowodu osobistego;
  • niepełnoletni Uczestnik sesji: imię i nazwisko.

Dane te potrzebne są m.in. do oświadczenia o wyrażeniu zgody lub jej braku na publikację zdjęć z sesji.

Pełna treść umowy dostępna do pobrania:
umowa wykonania sesji zdjęciowej;
umowa wykonania sesji TFP (sesja darmowa);
umowa wykonania fotoreportażu.